Een cursus eerste hulp aan kinderen bij G4s

Een cursus eerste hulp aan kinderen bij G4s

EHBO aan kinderen

Kinderen zijn vaak wat onvoorzichtiger dan volwassenen. Mede daarom worden er jaarlijks meer dan 140.000 kinderen behandeld op de spoedeisende hulp. Voordat kinderen op de eerste hulp terecht komen zijn ze afhankelijk van de zorg die omstanders aan kunnen bieden. Om kinderen goed te kunnen helpen is het belangrijk dat je weet hoe je moet handelen, ook in een kritieke situatie. Bij G4s is het mogelijk om een EHBO cursus te volgen die speciaal gericht is op eerste hulp aan kinderen. Deze cursus is aan te raden aan ouders, opa’s en oma’s en andere verzorgers. Natuurlijk zou het prettig zijn als iedereen meedoet aan de cursus voor EHBO aan kinderen. Dit is een erg kwetsbare groep van de bevolking. Met name in de eerste levensjaren lopen kinderen kans om in een kritieke toestand te raken waarbij ze afhankelijk zijn van directe hulp.

Eerst herkennen, dan handelen

Om een correcte behandeling te starten moet je als hulpverlener eerst weten wat er aan de hand is. Er wordt tijdens de cursus van G4s daarom veel aandacht besteed aan het herkennen van symptomen. Je leert bijvoorbeeld hoe je een beroerte of een hartaandoening bij een kind kunt herkennen. Bij een kind in kritieke toestand is het noodzakelijk dat je snel in staat bent om symptomen te herkennen zodat je snel over kunt gaan tot handelen. De training bij G4s is gericht op theorie en praktijk. De nadruk ligt op de praktijk en situaties worden zo realistisch mogelijk nagebootst. De cursus duurt één dag en aan het einde wordt je getoetst op je praktische handelingen. Alle deelnemers die slagen voor het examen krijgen een certificaat. Deze is een jaar geldig. Voor cursisten is het daarom aangeraden om elk jaar opnieuw langs te komen om het examen af te leggen.

zininzaken.nl

Reacties zijn gesloten.